Slika škole
Školski odbor

Pozivi

Poziv-školski odbor-6. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-7. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-8. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-9. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-10. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-1. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-2. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-3. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-4. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-5. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-6. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-7. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-8. sjednica 2016-17

Izvodi iz zapisnika

Izvod iz zapisnika šk. odbora 6. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 7. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 8. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 9. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 10. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 1. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 2. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 3. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 4. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 5. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 6. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 7. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 8. sjednica 2016-2017

ŠKOLSKI ODBOR 2017-2021

Poziv- školski odbor-1. konstituirajuća sjednica 20.4.2017.

Poziv- školski odbor-2. sjednica 11.7.2017.

Poziv- školski odbor-3. sjednica 31.8.2017.

Poziv- školski odbor-4. sjednica 15.9. 2017.

Poziv- školski odbor-5. sjednica 29.9.2017.

Poziv- školski odbor-6. sjednica 16.10.2017.

Poziv- školski odbor-7. sjednica 6.11.2017.

Poziv- školski odbor-8. sjednica 4.12.2017.

Poziv- školski odbor-9. sjednica 22.12.2017.

Poziv- školski odbor-10. sjednica 25.1.2018.

Poziv – školski odbor–11. sjednica 5.4.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 1. konstituirajuća sjednica 20.4.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 2. sjednica 11.7.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 3. sjednica 31.8.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 4. sjednica 15.9.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 5. sjednica 29.9.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 6. sjednica 16.10.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 7. sjednica 6.11.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 8. sjednica 4.12.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 9. sjednica 22.12.2017