Slika škole
Školski odbor

Pozivi

Poziv-školski odbor-6. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-7. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-8. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-9. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-10. sjednica 2015-16

Poziv-školski odbor-1. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-2. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-3. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-4. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-5. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-6. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-7. sjednica 2016-17

Poziv-školski odbor-8. sjednica 2016-17

Izvodi iz zapisnika

Izvod iz zapisnika šk. odbora 6. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 7. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 8. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 9. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 10. sjednica 2015-2016

Izvod iz zapisnika šk. odbora 1. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 2. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 3. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 4. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 5. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 6. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 7. sjednica 2016-2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 8. sjednica 2016-2017

ŠKOLSKI ODBOR 2017-2021

Poziv- školski odbor-1. konstituirajuća sjednica 20.4.2017.

Poziv- školski odbor-2. sjednica 11.7.2017.

Poziv- školski odbor-3. sjednica 31.8.2017.

Poziv- školski odbor-4. sjednica 15.9. 2017.

Poziv- školski odbor-5. sjednica 29.9.2017.

Poziv- školski odbor-6. sjednica 16.10.2017.

Poziv- školski odbor-7. sjednica 6.11.2017.

Poziv- školski odbor-8. sjednica 4.12.2017.

Poziv- školski odbor-9. sjednica 22.12.2017.

Poziv- školski odbor-10. sjednica 25.1.2018.

Poziv- školski odbor-11. sjednica 5.4.2018.

Poziv- školski odbor-12. sjednica 27.4.2018.

Poziv- školski odbor-13. sjednica 1.6.2018.

Poziv- školski odbor-14. sjednica 10.7.2018.

Poziv- školski odbor-15. sjednica 17.9.2018.

Poziv- školski odbor-16. sjednica 4.10.2018.

Poziv- školski odbor-17. sjednica 30.10.2018.

Poziv- školski odbor-18. sjednica 28.11.2018.

Poziv- školski odbor-19. sjednica 27.12.2018.

Poziv- školski odbor-20. sjednica 11.2.2019.

Poziv- školski odbor-21. sjednica 14.3.2019.

Poziv- školski odbor-22. sjednica 29.3.2019.

Poziv- školski odbor-23. sjednica 27.5.2019.

Poziv- školski odbor-24. sjednica 14.6.2019.

Poziv- školski odbor-25. sjednica 19.6.2019.

Poziv- školski odbor-26. sjednica 11.7.2019.

Poziv- školski odbor-27. sjednica 30.8.2019.

Poziv- školski odbor-28. sjednica 3.10.2019.

Poziv- školski odbor-29. sjednica 12.12.2019.

Poziv- školski odbor-30. sjednica 30.12.2019.

Poziv- školski odbor-31. sjednica 23.1.2020.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 1. konstituirajuća sjednica 20.4.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 2. sjednica 11.7.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 3. sjednica 31.8.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 4. sjednica 15.9.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 5. sjednica 29.9.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 6. sjednica 16.10.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 7. sjednica 6.11.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 8. sjednica 4.12.2017.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 9. sjednica 22.12.2017

Izvod iz zapisnika šk. odbora 10. sjednica 25.1.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 11. sjednica 5.4.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 12. sjednica 27.4.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 13. sjednica 1.6.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 14. sjednica 10.7.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 15. sjednica 17.9.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 16. sjednica 4.10.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 17. sjednica 30.10.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 18. sjednica 28.11.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 19. sjednica 27.12.2018.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 20. sjednica 11.2.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 21. sjednica 14.3.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 22. sjednica 29.3.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 23. sjednica 27.5.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 24. sjednica 14.6.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 25. sjednica 19.6.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 26. sjednica 11.7.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 27. sjednica 30.8.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 28. sjednica 3.10.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 29. sjednica 12.12.2019.

Izvod iz zapisnika šk. odbora 30. sjednica 30.12.2019.