2022-08-31 16:36:55

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Poštovani roditelji!

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo poziv za dostavu projektnih prijedloga „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA za školsku godinu 2022-2023.)“ u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Krapinsko-zagorska županija prijavila je projektni prijedlog „Zalogajček 7“ u koji će se uključiti i naša škola. Kroz ovaj projekt svoje pravo mogu ostvariti isključivo korisnici dječjeg doplatka .

 

Također, podsjećamo roditelje da su u Proračunu grada Oroslavja za 2022. godinu osigurana sredstva za podmirenje 50% iznosa školske prehrane za sve učenike naše škole.

Grad osigurava i preostalih 50% iznosa školske prehrane za djecu iz višečlanih obitelji i za najpotrebitije.

Budući je broj učenika koji se može uključiti u projekt "Zalogajček 7" (broj određuje prijavitelj) manji od broja učenika koji primaju dječji doplatak, uzimat će se u obzir i dodatni kriteriji. Isti su važni i za ostvarivanje prava na potpuno oslobođenje preko JLS Grada Oroslavja.

 

Sukladno tome, molimo sve roditelje koji su u realnoj potrebi i željeli bi ostvariti pravo na besplatnu školsku prehranu za dijete ili kroz projekt "Zalogajček 7" ili uz financiranje Grada Oroslavja da do 15.9.2022. dostave dokumentaciju kojom potvrđuju da su korisnici dječjeg doplatka ili nekog od dodatnih kriterija (npr. troje ili više djece).

Napominjemo da i roditelji koje žele ostvariti pravo temeljem broja djece u obitelji trebaju dostaviti Zahtjev te niže navedene dokazne dokumente.

Bez predanog Zahtjeva neće se moći ostvariti pravo besplatne prehrane bez obzira na kriterij za oslobođenje.

Podnošenje Zahtjeva vrši se putem obrasca koji je objavljen na Web stranici škole, a može se podići i u tajništvu škole.

Popunjeni zahtjev i ostala dokumentacija dostavljaju se u tajništvo škole u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

Kontakt brojevi telefona su 049/284-245 i 049/500-076 te mob: 098-281-517 ili 098-199-3846.

Prihvatljivi kriteriji i dokazni dokumenti:

1. OBVEZAN KRITERIJ ZA PROJEKT „ZALOGAJČEK 7“:

Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

DOKAZNI DOKUMENTI – jedan od navedenih

• Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili

• Važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna  ili

• Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili

• Uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili 

• Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka 

2. DODATNI KRITERIJI:

Na temelju dodatnih kriterija utvrđivati će se prednost pri dodjeli prava preko Projekta „Zalogajček 7“ i lista za oslobođenje preko JLS Grada Oroslavje. 

2.a Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece) 
 - u obzir se uzimaju sva djeca koja žive u zajedničkom kućanstvu, što uključuje djecu rane i predškolske dobi, kao i polaznike osnovnog, srednjoškolskog te visokog obrazovanja 

DOKAZNI DOKUMENTI
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva  i rodni listovi djece  ili  potvrde o školovanju. Potvrda nije potrebna za djecu koja su polaznici naše škole.

 2.b Djeca iz jednoroditeljskih obitelji  

DOKAZNI DOKUMENTI
Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih i važeća odluka suda o roditeljskoj skrbi ili smrtni list roditelja ili izvadak iz matice umrlih 

Prilozi:

Obavijest sufinanciranje prehrane

Zahtjev za sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji Osnovne škole Oroslavje u školskoj godini 2022./2023.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima


Osnovna škola Oroslavje