Slika škole
POVIJEST ŠKOLE

Prema podacima iz Spomenice škole, "prva filijalna učionica" u Oroslavju počela je s radom 15. sječnja 1862. god. Prve školske godine školu je polazio 71 učenik, a svega 5 god. kasnije, školu polazi već 259 učenika.

Budući da se broj učenika stalno povećavao, učenički prostor nije zadovoljavao potrebe škole. Stoga se u više navrata u Oroslavju pristupilo izgradnji i proširenju školskog prostora.

Godine 1913. dovršena je izgradnja školske zgrade s 2 učionice, dana 13. srpnja 1931. godine objavljena je primopredaja nove školske zgrade sa 6 učionica i ostalim potrebnim prostorijama, a 25. veljače 1970. godine počelo je održavanje nastave u novoj školskoj zgradi u kojoj se nastava izvodi i danas.

Tijekom minulih godina posebana pažnja posvećivala se što potpunijem ostvarivanju nastavnog plana i programa s ciljem unapređivanja cjelokupnog odgojnog - obrazovnog djelovanja škole.

Kontinuirano i kvalitetno odvijao se rad učeničkih organizacija i brojnih grupa izvannastavnih aktivnosti, a za što je škola dobila niz nagrada i priznanja.

Osobita čast i zadovoljstvo nam je što se možemo pohvaliti da smo dobitnici

1. NAGRADE ZA DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - EKO - OSKARA ZA 2001. GODINU

iz područja: Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti koje dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja uz 5. lipnja - Svjetski dan zaštite okoliša.


Povijest razvoja osnovnog školstva u Oroslavju .