Slika škole
Djelatnici škole
Ravnateljica:
Sanja Šakoronja,
diplomirani pedagog i profesor sociologije
Razredna nastava
1.a
Snježana Sitarić – Knezić,
nastavnik razredne nastave
1.b
Dubravka Knezić,
nastavnik razredne nastave
2.a
Vesna Ptiček,
nastavnik razredne nastave
2.b
Ankica Šuk,
nastavnik razredne nastave, savjetnica
2.c
Petra Svečnjak,
dipl. učitelj s pojačanim programom
iz nastavnog predmeta geografija
2.pro
Viktorija Šakoronja Škrlec,
magistra primarnog obrazovanja
2.pro
Monika Čretni,
magistra primarnog obrazovanja
3.a
Ksenija Pušćenik,
dipl. učitelj s pojačanim programom
iz nastavnog predmeta hrvatski jezik
3.b
Suzana Sadaić,
dipl. učitelj s pojačanim programom
iz nastavnog predmeta hrvatski jezik
4.a
Renata Posavec,
dipl. učitelj s pojačanim programom
iz nastavnog predmeta prirodoslovlje
4.b
Blaženka Babić,
dipl. učitelj s pojačanim programom
iz nastavnog predmeta likovna kultura
3 pro. / 4.pro
Tanja Valjak,
magistra primarnog obrazovanja
Produženi boravak
učitelj razredne nastave u produženom boravku
Mihaela Mahalec,
magistra primarnog obrazovanja
Pomoćnici u nastavi
Anđelina Tkalčević,
magistra likovne pedagogije
Nada Mohač,
upravni tehničar
Stručni suradnici
stručna suradnica pedagoginja
Anita Hledik,
profesor povijesti i pedagogije
stručna suradnica knjižničarka
Valentina Mokrovčak,
diplomirani učitelj i diplomirani bibliotekar
stručna suradnica edukacijske rehabilitacije
Anita Šalec,
profesor defektolog
Predmetna nastava
Hrvatski jezik
Vesnica Kantoci,
nastavnik hrv. ili srp. jezika, savjetnica
5.a
Hrvatski jezik
Sanja Jelačić,
profesor hrv. jez. i jug.književnosti
Hrvatski jezik
Nataša Čičko,
dipl. učitelj s pojačanim programom
iz nastavnog predmeta hrvatski jezik
7.c
Glazbena kultura
Elizabeta Jadan,
magistra glazbene pedagogije
6.a
Likovna kultura
Monika Čulig,
magistra likovne pedagogije
8.b
Njemački jezik
Ana Hamer,
profesor njemačkog jezika i
hrv.jezika i književnosti
5.b
Njemački jezik
Sabina Frgec,
profesor njemačkog jezika i
knj. i talijanskog jezika i knj.
7.b
Engleski jezik
Tajana Martinić,
dipl. učitelj s pojačanim programom iz
nastavnog predmeta engleski jezik
Engleski jezik
Sanja Grljač,
dipl. učitelj s pojačanim programom iz
nastavnog predmeta engleski jezik
Engleski jezik
Ivana Kačavenda,
magistra primarnog obrazovanja s engleskim jezikom
Priroda i biologija
Nada Falatec,
profesor biologije i kemije, mentorica
7.a
Matematika
Tatjana Pilarić,
dipl.učitelj s pojačanim programom iz
nastavnog predmeta matematika
Matematika
Ana Golec,
dipl. ing. matematike
Geografija
Klaudija Matijević,
magistra edukacije geografije
6.c
Povijest
Andrijana Tomić,
profesor zemljopisa i povijesti
8.c
Povijest
Andreja Klen Barlović,
profesor povijesti i etnologije
Fizika
Dubravka Kiseljak Hmelina,
profesor fizike
Kemija
Dubravka Kuljak,
profesor biologije i kemije
TZK
Petra Iskrić,
magistar kineziologije
5.c
TZK
Gordan Poslončec,
profesor fizičke kulture
Tehnička kultura
Krešimir Hamer,
dipl. ing. drvne ind., savjetnik
6.b
RKT vjeronauk
Ivan Hren,
diplomirani teolog
8.a
RKT vjeronauk
Sanela Hren,
diplomirani teolog
Informatika
Krešimir Ordanić,
profesor matematike i informatike
Informatika
Mihaela Hučić,
magistra edukacije informatike i magistra bibliotekarstva
Administrativno osoblje
tajnica
Anica Curman,
ekonomist
računopolagateljica
Marina Zebec,
ekonomist
Tehničko osoblje
domar – ložač
Dubravko Pišković,
strojobravar
domar – kućni majstor
Krunoslav Bival,
stolar
kuhar
Nenad Krmelić,
kuhar
kuharica
Petra Čavrak,
kuharica
kuharica i spremačica
Anita Grgić,
kuharica
spremačica
Nada Pišković,
osnovna škola
spremačica
Nada Papiga,
tehnički crtač - detaljista
spremačica
Mirjana Peštaj,
osnovna škola
spremačica
Anita Cukovečki,
kuharica