Slika škole

OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE

Antuna Mihanovića 6
49243 OROSLAVJE
Mat. broj: 3033066
OIB: 12402583374

PODRUČNA ŠKOLA KRUŠLJEVO SELO

U sastavu škole djeluje i Područna škola Krušljevo Selo, koja je otvorena 15. studenoga 1904. godine.

Krušljevo Selo 112
49243 OROSLAVJE
Tel. / fax: 049 284 812