Slika škole
Psihološka pomoć

Nekoliko korisnih dokumenata koji vam mogu pomoći:

Preporuke za razgovor s djecom tijekom epidemije izazvane koronavirusom (COVID-19)

Obiteljski život u vrijeme opasnosti od koronavirusa

Kako biti podrška dijetu u nošenju sa strahom od potresa

Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece


Za eventualnu psihološku pomoć možete se obratiti i na:


Hrvatska psihološka komora

Društvo psihologa Krapinsko - zagorske županije

Poliklinika za zaštitu zdravlja djece i mladih Grada Zagreba

Plavi telefon


Za podršku i pomoć unutar Škole dostupne su vam naše stručne suradnice na:


Pedagoginja: pedagoginja@os-oroslavje.skole.hr

Defektologinja-rehabilitator: edurehabilitator@os-oroslavje.skole.hr

Knjižničarka: knjiznica@os-oroslavje.skole.hr

CENTAR ZA REHABILITACIJU

Dragi roditelji,

zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 te nemogućnosti da usluge pružamo direktnim putem, Centar za rehabilitaciju nudi vam besplatno savjetovanje putem telefona vezano uz različita područja razvoja djeteta koja vas mogu brinuti.

U prilogu se nalazi popis područja iz kojih naši stručnjaci (psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi i socijalni pedagozi) pružaju podršku i savjetovanje, vrijeme u kojem možete nazvati stručnjaka te telefonski broj na koji se možete javiti.

Tu smo za vaša pitanja!

Djelatnici Centra za rehabilitaciju ERF-a


Centar ERF

letak