Slika škole

Odluku o sufinanciranju nabavke školskih udžbenika

Grad Oroslavje sufinancira udžbenike svim učenicima koji imaju prijavljeno mjesto boravka u Oroslavju. U prilogu ove obavijesti su Odluka i obrazac Zahtjeva koji se s prilozima dostavlja u Grad ukoliko se želi ostvariti pravo na sufinanciranje.

odluka

zahtjev

Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te vojnih i civilnih invalida rata

Redoviti učenici osnovnih i srednjih škola koji na temelju

Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 73/2014.) odnosno

Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 73/2014.)

ostvaruju pravo na novčane naknade za besplatne udžbenike za šk. god. 2016./2017., potrebnu dokumentaciju propisanu pojedinim Pravilnikom trebaju dostaviti nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga 2016. godine.

više ...

Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2016./2017.

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred

Prijedloge vezane uz stranice možete poslati na e-mail: informatika@os-oroslavje.skole.hr
Zbog animacija preporučujemo koristiti: Google Chromom, Mozilla Firefox, Internet Explorer 10 za pregledavanje.